اخبار شهرستان

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر از ادارات تامین اجتماعی و ثبت احوال شهرستان
بازدید سرزده سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر از ادارات تامین اجتماعی و ثبت احوال شهرستان
🔶 بررسی آخرین  وضعیت پروژه مجتمع آبرسانی شرق و غرب دامن
جلسه پیرامون بررسی آخرین وضعیت پروژه مجتمع آبرسانی شرق و غرب دامن به ریاست مهندس جهاندیده سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر با حضور کریم زائی بخشدار دامن ، مهندس کلکلی مدیرآبفا ، عوامل اجرایی طرح جهاد آبرسانی مجتمع شرق و غرب دامن و جمعی از اعضای شوراهای اسلامی بخش و دهیاران در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.
💢 مراسم تودیع و معارفه مدیر برق شهرستان ایرانشهر با حضور مهندس جهاندیده سرپرست فرمانداری ویژه ایرانشهر
💢 مراسم تودیع و معارفه مدیر برق شهرستان ایرانشهر با حضور مهندس جهاندیده سرپرست فرمانداری ویژه ایرانشهر
سرپرست فرماندار‌ویژه ایرانشهر از مراکز خرید گندم شهرستان ایرانشهر بازدید کرد
سرپرست فرماندار‌ویژه ایرانشهر از مراکز خرید گندم شهرستان ایرانشهر بازدید کرد
صفحه ۱ از ۱۳

خبرهای تصویری