هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

« هفته ملی سلامت بانوان ایرانی در ایرانشهر گرامی داشته شد »

جلسه رابطین بانوان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان ایرانشهر در روز چهارشنبه هشتم آبانماه سالجاری بمناسبت فرا رسیدن « هفته ملی سلامت بانوان ایرانی» در محل فرمانداری برگزار شد.

http://publicrelations.tums.ac.ir/images/news/zzzanan_16_resizejjjjjjjjjjjj.JPG

در ابتدای این جلسه خانم سارانی مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده ضمن گرامیداشت فرا رسیدن این هفته به تغییرات و تحولات کلی سالجاری و تحویل و تحول دولت پس از حماسه سیاسی بزرگ ملت شریف ایران در 24 خرداد ماه اشاره و ارتقاء حوزه مشاوره بانوان نهاد ریاست جمهوری به معاونت و انتصاب خانم شهین دخت مولاوردی را به سمت معاون بانوان نهاد ریاست جمهوری نوید بخش اتفاقات و اقدامات مثبت در حوزه بانوان عنوان کرد .

http://publicrelations.tums.ac.ir/images/gallery/zzzanan_10_resize.JPG

 وی با ذکر این مطلب که مصوبات دولت محترم قبلی در حوزه بانوان از جمله مرخصی 9 ماهه زایمان در حال حاضر در دست بررسیهای کارشناسی است ابراز امیدواری کرد کلیه این مصوبات با در نظر گرفتن شرایط بانوان شاغل و مشکلات آنان در نگهداری از فرزندان و رعایت حقوق قانونی آنان به نفع جامعه زنان کشور تعیین و مصوب گردد.

http://publicrelations.tums.ac.ir/images/gallery/zzzanan_02_resize.JPG

در ادامه این جلسه که بطور خاص بمناسبت «هفته ملی سلامت  بانوان ایرانی» برگزار شد خانم جهانتیغ کارشناس مدعو از دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر مطالبی را بصورت آموزشی با موضوعات نقش مدیریت زنان بر سبد و سفره غذایی خانوار، فعالیت جسمانی زنان در هر زمان و هر مکان، خود مراقبتی و نکات دانستنی لازم برای پیشگیری از سرطانهای زنان و افزایش شادابی زنان که موجب شادکامی خانواده می گردد عنوان کرد که با استقبال رابطین بانوان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان همراه بود. همچنین بروشورها و سی دی های حاوی مطالب آموزشی مختلف در زمینه سلامت بانوان در اختیار حاضرین قرار گرفت.