معرفی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر

معرفی فرماندار

 

مهندس مهرداد جهاندیده

سوابق:

مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

سرپرست اداره کل فنی وحرفه ای استان

مدیر کل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری