اخبار

 174 میلیارد و 136 میلیون ریال به بیمه شدگان ایرانشهر پرداخت شد

رییس سازمان تامین اجتماعی شعبه ایرانشهر گفت: افزون بر 174 میلیارد و 136 میلیون ریال ازابتدای سال جاری تاکنون به مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی این شهرستان پرداخت شده است.

ˈمحمدعمر دادخواهˈ افزود: 17 هزار و 268 نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در دو هزار و 716 کارگاه صنفی، صنتعی و اداری شهرستان ایرانشهر مشغول بکارند.

وی شمار مستمری بگیران تامین اجتماعی ایرانشهر را دو هزار و 981 نفر ذکر کرد و گفت: 44 نفر از این تعداد بیمه بیکاری دریافت می کنند.

رییس سازمان تامین اجتماعی شعبه ایرانشهر همچنین پرداخت هزینه کفن و دفن، ازدواج، مقرری بیکاری، غرامت دستمزد ایام بارداری، مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی و حمایت در مقابل حوادث و بیماری را از جمله تعهدات این سازمان به بیمه شدگان عنوان کرد.

دادخواه گفت: 253 کارگاه جدید در سال جاری توسط بازرسان این سازمان شناسایی شده است.

وی شمار بازرسی های انجام شده از ابتدای امسال تاکنون را دو هزار و 469 مورد عنوان کرد و از کار فرمایان خواست نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران به موقع اقدام کنند.


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۲ ۱۲:۳۵